Latest Posts

zamilovanie = láska ?


Každý vzťah smeruje k tomu, aby dozrel v ozajstnú lásku. Je tu ale jeden problém a to ten, že si lásku často zamieňame za vzťah, ktorý láskou nie je. A to za zamilovanie. Neviem, čím to je, možno dobou alebo ľúbostnými filmami, ktoré nám do hlavy neraz natlčú niečo, čo naozaj nie je pravda.
A keď je ten Valentín, tak tu mám pre vás článok, či zamilovanie=láska ?

Zamilovanie je, keď nás nejaká osoba začne priťahovať viac ako ostatné, no nevieme to ovplyvniť. Hľadáme v nej to najdokonalejšie, to, po čom túžime. Prebúdza to v nás túžbu po danom človeku a prestávame myslieť len na seba. Náš svet/život sa nesie v duchu myšlienky - urobiť tomu druhému radosť. Začíname mu kupovať darčeky a výdavky nás vôbec nemrzia. Jednoducho túžime po naplnení potrieb niekoho iného. A preto si zamilovanie väčšina ľudí mýli s láskou. Vyzerá to tak úžasne, čisto, ale opak je pravdou. Jej podstatou je totiž iba sebecké uspokojenie túžob a potrieb. Darčeky kupujeme preto, aby sme sa osobe zdali zaujímavejší, aby nás mala rada. Robíme to s určitou podmienkou. Tak ako ľudia síce úprimne, čisto a s dobrým zámerom hovoria : ,,Urobím pre teba všetko, budem ťa milovať, ..." ale či už zámerne, alebo o tom ani netušia, s týmito sľubmi majú aj nevyslovenú podmienku : ,,Ak ma budeš milovať tiež." 

V zamilovaní nám totiž nejde o druhého človeka, ako sa zdá, ale o nás.

Keď ale tento ošiaľ (zamilovanosť) zo vzťahu odpláva, tak sa väčšinou tie vzťahy rozpadnú, ale to nie je dôvod k zanechaniu vzťahu. Takto by sme to potom robili dookola. Zamilujeme sa, budeme spolu žiť, a keď ten ošiaľ odíde, tak začneme hľadať niekoho iného, kto bude vedieť dočasne naplniť naše potreby, ktoré už nevedel naplniť predchádzajúci partner. To ale nie je znakom, že by sme sa k sebe nehodili. (Zamilovanosť dokáže rozlíšiť, ktoré túžby dokáže naplniť konkrétny človek, ktoré my a ktoré iba Boh. Preto nezabúdajme, že časť nášho srdca dokáže naplniť iba Boh a pokiaľ si to neuvedomíme a neotvoríme vstup nášmu nebeskému Ockovi, toto miesto bude navždy prázdne. My to budeme cítiť a tak budeme ďalej hľadať dokonalého partnera, ktorý tento prázdny priestor v srdci nikdy nebude vedieť naplniť)

Keď zamilovanosť pominie má prísť otázka : ,,Dokážem s tým druhým kráčať celý život?"
Ak odpovieme áno, zo zamilovanosti sa vyberáme na cestu pravej lásky.

Zamilovanie vedie k láske.

Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. Láska nikdy nezanikne. 
- 1. Korinťanom 13, 4-8

Láska sa začína rodiť vtedy, keď doznie ošiaľ zamilovanosti a začnú nás viac zaujímať záujmy toho druhého, než vlastné. Namiesto prijímania, začíname viac dávať.

DAJVÄČŠÍM ZNAKOM LÁSKY JE, ŽE DOPRAJEME DRUHÉMU SLOBODU

To neznamená, že človeka, ktorého milujeme opustíme, ale dovolíme, aby on opustil nás. A z lásky sa dokážeme zrieknuť spoločnosti človeka, ktorého milujeme. 

V láske nám na druhom naozaj záleží a dávame mu slobodu. Nevisíme na ňom, nie je na uspokojenie našich potrieb. A vždy mu dávame voľnosť a s láskou rešpektujme jeho názor.
Dokážeme sa zriekať.
Nepripútavame sa k druhému a dávame mu slobodu. Aj slobodu opustiť nás a naďalej ho milovať.

Boh nás povolal k tomu, aby sme milovali.
Pre lásku sa môžeme rozhodnúť. Môžeme sa rozhodnúť robiť druhým to najlepšie, aj keď vieme, že nie sú dokonalí, a aj keď nám to nevrátia.
Nemôžeme sa rozhodnúť byť zamilovaní, ale môžeme sa rozhodnúť milovať (aj napriek chybám).
Preto si nepleťme pojmy. Ak sme zamilovaní nehovorme, že milujeme. Ak milujeme, bude to vidieť na našich postojoch a činoch.

... ak lásky by som nemal, ničím by som nebol
- 1.Korinťanom 13,2

Láska nie je emócia, ale ROZHODNUTIE milovať človeka každý deň za každých okolností. (nielen na Valentína)

Vzor v láske by mal byť pre nás všetkých Boh, ktorý nás miluje Svojou dokonalou láskou, aj keď sme hriešnici a Jeho lásku si nezaslúžime, a aj keď mu ju nikdy nevrátime v takej miere ako nám ju dal On.

(Budhizmus hovorí, že ak poznáš niekoho a tvoje srdce začne byť rýchlejšie, ruky sa ti začnú klepať, kolená podlamovať, tak to nie je to ONO. Pokiaľ stretneš svoju spriaznenú dušu, cítiš kľud.)Život na zemi | Smrť

Pár týždňov späť sme na hodine literatúry dostali úlohu napísať menšiu “úvahu” o smrti, a preto som sa začala nad smrťou naozaj zamýšľať

Viem, že pre veľa ľudí smrť znamená niečo strašné, tiež som si to myslela a keď mi zomrel niekto blízky: prababky, známi, ... bolo mi to veľmi ľúto a často som plakala. Dokonca som mala obdobie, kedy som plakávala po večeroch v posteli, pretože som nevedela pochopiť, prečo si Boh vybral ich. A prečo vlastne musíme zomrieť
A teraz vám poviem ako ja beriem smrť a život na zemi.

Myslím, že život na zemi by sme mali využiť najviac ako to len ide, pretože je to príprava na niečo veľkolepé, o čo by sme nechceli prísť, kvôli pár premárneným rokom. A to na pokračovanie (lebo s ním môžete žiť už tu na zemi) života s Bohom v nebi. Verím v nebo a večživot, no hlavne verím v Boha, ktorý mi dáva každý deň silu to tu zvládnuť a pomáhať iným ľudom vo vzťahu s Ním. Viem, že život tu na zemi má zmysel a je to cesta, kedy sa rozhodneš, či pôjdeš doľava alebo doprava. Či sa budeš s Bohom pripravovať na večživot, alebo si tu na zemi ,,užiješ" tých pár rokov a bude ťa čakať peklo. Myslím si, že každý z nás má dopredu od Boha pripravený dokonalý plán na život aj s pokračovaním v nebi, no je len na nás, či to využijeme. NA KAŽDOM JEDNOM Z NÁS. 
Ja osobne sa na smrť teším, nehovorím, ale že nemám rada život tu, lebo práve naopak, život milujem a snažím sa ho využiť najlepšie ako to len ide, i keď každý robíme chyby. Ale aj keď viem, že tu je mi dobre, nebojím sa smrti a následného života s Bohom, lebo viem, že tam bude LEPŠIE.
Takže by sme si to mali uvedomiť a tráviť náš život tak, aby jeho pokračovanie bolo jednoducho najlepšie aké mohlo byť a to s naším nebeských Ockom. Mali by sme si uvedomiť, že to, ako budeme žiť tu, sa odrazí na pokračovaní tohto života.

Boh si nás povoláva na život s ním

„ pretože Boh nestvoril smrť, neteší sa zo záhuby žijúcich … Lebo Boh stvoril človeka pre neporušiteľnosť, urobil ho obrazom svojej podoby, závisťou diabla však prišla na svet smrť: skúsia ho tí, čo sú jeho korisťou (Múd 1,13; 2, 23-24)

„ A tak nás nauč rátať naše dni, aby sme našli múdrosť srdca (Ž 90,12)Blog Archive

Lucy's lifestyle

Používa službu Blogger.

Contact

A blog created by

This is a static content section widget. It is a handy way to show additional content at the widgetized page. The static content section widget outputs the contents of a selected static page. You can use as many instances of the static content section widget you wish, to create the ideal page structure.


About Me

Lucy's lifestyle